להפריט את צה"ל

** עדכון  מנהלתי** הפוסט היה סגור לתגובות בשל טעות טכנית גרידא, וכעת פתוח, תודה לעמית.  שתי פרות קדושות מופיעות בהצהרה הבומבסטית בכותרת. הפרטה, מילת הגנאי של המחאה החברתית, המסמנת במרבית חוגי השמאל החברתי עוול שאין שני לו, וצה"ל, קודש הקודשים של הישראליות, בשר מבשרה. מהי הפרטה? הפרטה היא מסירת נכס או גוף מידי הממשלה לידי … המשך קריאת הפוסט להפריט את צה"ל