מדוע התיקון לחוק רשם העמותות הוא תיקון מצויין

וועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום שתי הצעות חוק שיאוחדו לכדי הצעה אחת: האחת, של אופיר אקוניס, מבקשת להוסיף את שני הסעיפים הבאים לחוק רשם העמותות מ1980: 1. בחוק העמותות, התש"ם–1830 1 , בסעיף 36א – )1( בסעיף קטן )א(, אחרי ההגדרה "ישות מדינית זרה" יבוא: ""עמותה פוליטית" – עמותה שבין מטרותיה להשפיע על סדר…… להמשך קריאה מדוע התיקון לחוק רשם העמותות הוא תיקון מצויין