נמצא הפתרון לבעיית הפליטים: תכנית ריאליטי

ובכן, נראה שאם "בכי של מסעדנים עם כלים בכיור לא יקבע את המדיניות של ישראל", בר רפאלי דווקא כן תקבע. אמנם, המסעדנים עם הכלים בכיור אינם מפורסמים, בדרך כלל, כלומר, כל עוד הם אינם משתתפים ב"מאסטר שף", ועל כן כנראה שלא יעשו את אותו הרושם שרוז פוסטאנס עשתה על ליבו השביר של צרת הפנים שלנו, גדעון סער.

גדעון סער הוא מחוקק אחראי, אשר איננו קובע מדיניות באופן שרירותי על סמך כמות הלייקים שהוא מקבל, וכפי שהוא טוען, הוא בודק כל בקשה ובקשה של מבקשי מקלט באופן אישי, אם הם מופיעים בטלוויזיה, והם לא כושים, כמובן.

עכשיו, אני לא מעוניין להכביר במילים על גדעון סער. ראשית, מכיוון שכבר טרחתי לעשות זאת לפני כשנתיים וחצי. שנית, מכיוון שגדעון סער איננו עולה בעליבותו, בגזענותו ובבורותו על שי פירון, למשל. ושלישית מכיוון שגדעון סער איננו מעניין כאדם או כשר הפנים הזמני, אלא כתופעה עולה של "מחוקקים" ונציגי ציבור פופוליסטיים ובורים אשר אין להם ולו דבר עם רעיון המדינה הדמוקרטית ועם החוק. והזלזול המוחלט, שלא לומר, הבוז שהם רוחשים אל האחרונים, מצביע יותר מכל על התפרקותה של המדינה מכל נכסיה.

הצעות חוק מטופשות ומחוקקים כסילים היו ויהיו, והן אינן מענייננו כאן: ענייננו טמון בכך שהמערכות האמונות על ניסוח החוק, ביצוע החוק ואכיפת החוק הפכו לכלי ריק, נמלאו פרוצדורות נלעגות ואיבדו את תכנן.

במה מכעיסה כל כך התערבותו של גדעון סער בשאלת העסקתה בישראל של רוז פוסטאנס? ובכן, הנה מה שמצופה ממחוקק ומשר: מחוקק מנסח חוקים, שר קובע מדיניות. עולה לפני המחוקק והשר שאלת העסקת עובדים זרים, שאינם אזרחים, בישראל. על כך יכול לחשוב המחוקק: האם העסקה כזו עולה ביתרונותיה על חסרונותיה, ומשרתת את אזרחי המדינה יותר משהיא מזיקה להם? אזי, יכול הוא לענות על השאלה הזו בלאו או בהן, וכל אחת מן התשובות הללו יכולה להיות תשובה לגיטימית. העסקת עובדים זרים נעשית על חשבון העסקת עובדים מקומיים. מכאן מפסידה המדינה, כגוף של כלל אזרחיה, עובדים לטווח ארוך, רווח ממיסים, הקטנת האבטלה והוצאת כסף מן המדינה לחו"ל. מאידך גיסא, העסקה כזו לעתים היא נדרשת, שכן הצורך במתן עזרה סיעודית, למשל, קיים, בעוד שהיצע של עובדים אין. קיימת האלטרנטיבה, כמובן, ליצור רגולציה שתשפר את תנאי העובדים במקצוע. או, לחלופין, להגדיר את תחומי הצורך הללו באופן ספציפי ולעודד הגירה של מי שמעוניין לעסוק בתחום.  אלו הם השיקולים אשר אמורים לעמוד לעיני המחוקק, שם עליו לקבוע את המדיניות, מתוך החלטה לכאן או לכאן. המדיניות הזו יכולה להיות שנויה במחלוקת, ועל כן מקבל המחוקק את המנדט הציבורי הזמני, במסגרתו יכול הציבור לגבות את המדיניות, ואם איננו שבע רצון ממנה, לספק את המנדט למדיניות אחרת.

אך לגדעון סער, כמו גם לשי פירון, כמו גם ליאיר לפיד, אין כל עניין במדיניות ואין כל עניין בכבוד כלפי החוק וכלפי השליחות הציבורית. שכן, אם גדעון סער סבור כי העסקת עובדים זרים פוגעת במדינת ישראל, הוא לא היה פונה למשרד הפנים ומבקש לשנות באופן ספציפי את מעמדה של רוז פוסטאנס. ואם שינה את מעמדה של רוז פוסטאנס, פירוש הדבר כי על גדעון סער לתמוך במדיניות של הבאת עובדים זרים לצרכי שירה. ואם גדעון סער סבור כי יש להביא עובדים זרים, הוא לא היה טוען על כך שהשארתם מסוכנת למדינה.  וכך, אם שי פירון היה סבור כי ישנו ערך לוועדות המקצועיות במסגרת החינוך, וכי יש משמעות בכלל למושג "מערכת החינוך", הוא לא היה הופך את החלטתן באופן שרירותי בעקבות בקשה מן היחצ"ן רני רהב. 

נראה כי לעתים ראוי להסביר לשרינו את הרעיון היסודי של המדינה בעלת הממשל הדמוקרטי: כי הם אינם אלא נבחרי ציבור ולא מלכים, כי הבחירה הזו משמעה מנדט זמני לניסוח ולביצועם של חוקים, וכי מטרתו הראשונית, העיקרית וההכרחית של החוק היא היותו כללי ושווה עבור כל אחד. החוק איננה תכנית כבקשתך, מר סער. לו סבור אתה כי יש לספק הקלות בחוק לזמרים, אנא תקן את החוק ופרט מדוע. משרד הפנים, שבראשו אתה עומד, איננו החברה הפרטית שלך, ואיננו אמור לשנות מדיניות בשל טלפון שאתה עושה אליו מאחר וראית טלוויזיה וקראת כתבה בynet.

והנה, לאחר כל זעקות ההסתה כנגד השמאל הקיצוני ופעילי זכויות האדם אשר מבקשים למלא את המדינה בפליטים, מתגלות פניו האמיתיות של גדעון סער כפני השלטון הזה: השלטון הזה שזועק בכיכרות ומבקש את הצבעת העם באס אמ אסים בעודו מדבר על "מדיניות", שמתרגש עד דמעות ממועמדת שבוכה בתכנית ריאליטי וקורא לתינוק שנדקר בעיניו "בכיין": זוהי מפלצת הריאליטי של גדעון סער וחבריו, זהו "מינסטריון האמת" מבית האח הגדול,

אתה מדבר על סכנת העובדים הזרים? בבקשה, אנא חוקק חוק האוסר העסקת עובד שאיננו אזרח, יש לך רוב בכנסת. אבוי, כמובן, הללו ימנעו מכך מאחר וחבריהם בחברות הקבלן שמעסיקות אותם יפגעו כלכלית, והרי כוכבי הריאליטי לא מעוניינים להתעסק עם ההפקה. אתה מדבר על כך שאתה מחויב לאמנת הפליטים? אם כן, בדוק מיהו פליט ואשר או דחה את בקשת המקלט שלו. אבוי, כמובן, לא אישרת ולו בקשה אחת, שכן אז יתעסקו הללו עם ציבור הבוחרים שלהם, והרי כוכבי הריאליטי לא מעוניינים להכעיס את הצופים. אתה אומר שאתה עובר על כל הבקשות באופן אישי, אף על פי שמדובר בשקר גמור?  ובכן, לשקר זה דווקא בסדר, כוכבי הריאליטי עושים זאת כל הזמן.

אני לא מתבייש להגיד זאת כך: גדעון סער שם זין על העובדים הישראלים, גדעון סער שם זין על תושבי דרום תל אביב, כפי ששי פירון שם זין על הילדים במערכת החינוך. לא אכפת להם. בכל שנה גדעון סער מגדיל את כמות המכסות של כניסת העובדים הזרים, ושלא יגיד לכם אחרת. מדינת ישראל מצפצפת על בקשות המקלט ואיננה בוחנת אותן אף על פי שהאו"ם קבע שהאריתראים הם פליטים, ושלא יגידו לכם אחרת. גדעון סער לא עשה שום דבר למען תושבי דרום תל אביב, שום דבר, ואני יודע – אני גר שם, אני רואה את הגטו הזה. לעומת זאת גדעון סער צפה בתכנית ריאליטי וכפה טיפול במקרה ספציפי על משרדו, ושי פירון קיבל טלפון ועקף החלטה שהתקבלה על ידי כמה וועדות שהורכבו מפסיכולוגים, אנשי חינוך ומומחים. מאחר וזה מה שגדעון סער, ושי פירון, ויאיר לפיד ובנימין נתניהו, עושים.

והם משקרים. משקרים במצח נחושה, בכל שני וחמישי. מתעלמים מן הנתונים, מתעלמים מן החוק, מתעלמים מן הצדק, מתעלמים מן האמת: הם מלכים, מלכי הריאליטי, קיסרי האס אם אסים.

ובריאלטי מדינת-ישראל, אני מסמס שילכו הביתה, אני מסמס שנמאס: נמאס מן ההרס וגסות הרוח שהם נוהגים בכל מה שעומד בדרכם, נמאס מהחלטותיהם השרירותיות והנבזיות, נמאס מהפופוליזם הנאלח והדלוח שלהם, נמאס מן הבדיחה הזו אשר קוראת להם שרים ונבחרי ציבור.

תגובה אחת בנושא “נמצא הפתרון לבעיית הפליטים: תכנית ריאליטי

  1. היית יכול להשתמש גם בציטוט של השר המה-שלא-שנתנו-לבנט-לעשות: "אנשים נשרפים ברחוב כי אין סולידריות". האנרכיסטים השתלטו על הממשלה ורק מבקשים מאיתנו שנסיר מהם כל אחריות אמיתית, שניתן להם להתראיין ולעשות החלטות פופליסטיות.
    ומה אנחנו עושים? מה עושים כל האנשים שיצאו נגד הממשלה בקיץ 2011? אותם אנשים שהממסד האנרכיסטי הנאו-ליברלי ביקש להציג כאנרכיסטים (מרקסיסטים כנראה) מבקשים מהממשלה לשלוט, מבקשים ממנה למשול.
    איך אתה, מהוגי ותומכי וחלוצי מדינת תל-אביב, אנרכיסט ידוע ומסוכן, מעודד את השלטון הפדרלי המיותר והמסואב של מדינת ישראל? שיפרקו השרים האנרכיסטים כל עול וחוק, אנחנו גם ככה נגד עול וחוק. במקום לכתוב נגדם לא משנה מה הם עושים צריך להגיד להם – תודה רבה וישר-כוח, המשיכו לבזות את גופי השלטון המיותרים, עד שגם אחרון האזרחים ימאס בהם, עד שהכנסת תהפוך לתכנית ריאלטי שמשודרת בערוץ 20, ולא מעבר לשם.

    אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s